یونس قاضی زاده

Home / یونس قاضی زاده

یونس قاضی زاده فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی از افغانستان، از مدت 20 سال بدینسو در زمینه تجارت های مختلف فعالیت دارد. وی از بدو تاسیس شرکت تجارتی یونس شکیب منحیث معاون این شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است.

با توجه به فعالیت های بسیار بالای وی در زمینه تجارت، از سال 2011 بحیث رئیس خدماتی اطاق های تجارت و صنایع هرات انتخاب شد. دیری نگذشت که در سال 2013 رئیس اتحادیه توریدکننده گان گاز مایع ولایت هرات گردید. یونس قاضی زاده توانایی صحبت به 4 لسان فارسی، پشتو، انگلیسی و روسی را دارا می باشد. انگیزه بالای وی در انکشاف تجارت و بدست آوردن موفقیت های بیشتر باعث شده تا وی تجارت خود را در سطح بین المللی انکشاف داده و سفرهای مختلفی را به کشورهای اروپایی و آسیایی داشته باشد.

از جمله مهمترین اهداف وی، گسترده گی تجارت و ایجاد سهولت برای تمام همکاران شرکت یونس شکیب و همچنین همطونان عزیزمان می باشد که برگزاری ورکشاپ های مختلف تجاری برای نسل جوان و پشتیبانی آنها از جمله دست آوردهای اخیر ایشان می باشد.

مبایل: 93799747473+
ایمیل: vp@younesshakib.com