خدمات امنیتی

Home / خدمات امنیتی

با توجه به نبود امنیت کامل در افغانستان، سفرکردن به نقاط مختلف این کشور پرریسک  و پرخطر می باشد. همه ساله افراد مختلفی از کشورهای دیگر به افغانستان سفر میکنند مگر اکثرا از امنیت جانی خود در این کشور در ترس می باشند.

همچنین پروژه های گوناگون در نقاط مختلف کشور درحال اجرا است که نیاز به سروی و بررسی دارد مگر به دلیل عدم امنیت بالا، کسی آمادگی رفتن به چنین نقاطی را ندارد بناء شرکت یونس شکیب بخاطر حفظ جان مسافرین و مردم به تعداد 4 عدد موترهای زرهی مدل سال را خریداری و وارد نموده و در بخش امنیتی فعالیت خود را آغاز نمود.

موترهای ذکر شده این شرکت با توجه به درخواست متقاضیان همراه با دریورهای مجرب به دسترس ایشان قرار داده  می شود. این شرکت همچنین آماده همکاری با شرکت های دیگر و خدمات دهی امنیتی به آنها را نیز دارد.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/05/4.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-6.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-3.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-5.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/05/3.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/05/1.jpg