دورنمای ما

Home / دورنمای ما

مهمترین هدف شرکت یونس شکیب، گسترش خدمات این شرکت به تمام نقاط افغانستان با کمترین هزینه برای هموطنان عزیزمان، ایجاد همکاری های بیشتر با موسسات و دفاتر خارجی و داخلی افغانستان می باشد.