واردات وسایط نقلیه

Home / واردات وسایط نقلیه

شرکت یونس شکیب جهت پیشبرد امور تجاری و ساختمانی خویش تمامی موترهای مورد نیاز این شرکت را از کشورهای آمریکا و اروپا خریداری و وارد نموده است. این شرکت واردات و انتقال انواع موترهای سواری، ساختمانی و غیره را از اروپا به افغانستان و ترکمنستان انجام داده که امروزه جزء خدمات این شرکت محسوب  می گردد.

این شرکت همچنین موترهای مختلف خود را نیز به صورت اجاره به دسترس متقاضیان قرار داده می تواند که شامل موترهای زرهی، موترهای سواری، ماشین آلات ساختمانی و … می باشند.