واردات پطرول

Home / واردات پطرول

شرکت یونس شکیب از سال 2003 تاکنون در زمینه واردات پطرول از کشور ترکمنستان به افغانستان فعالیت دارد. این شرکت در ابتدای کار فعالیت کمتری در افغانستان داشته که خوشبختانه امروزه یکی از بزرگترین وارد کننده گان پطرول به داخل افغانستان بوده که در تمام نقاط افغانستان فعالیت دارد.

شرکت یونس شکیب ظرفیت ذخیره بیش از 1000 تن پطرول را در عین زمان دارا می باشد.