واردات مبلایل

Home / واردات مبلایل

شرکت یونس شکیب به همکاری شرکت لاجورد از سال 2017 بدینسو نمایندگی رسمی روغن موتور MEGUIN کشور آلمان را اخذ کرده و واردات این نوع روغن را به افغانستان آغاز نمود.

این شرکت روغن مذکور را به تمام ولایات افغانستان ارسال نموده و به دسترس مردم قرارداده است. روغن موتور MEGUIN از همان ابتدا مورد استقبال متقاضیان در نقاط مختلف کشور قرار گرفت که خوشبختانه به عنوان یکی از بهترین روغن های موجود بازار وارد رقابت گردیده است.

شرکت یونس شکیب در نظر دارد تا در آینده نمایندگی رسمی روغن موتور مذکور را در کشورهای دیگر نیز گرفته و فعالیت خود را در این قسمت نیز گسترش دهد.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/1-6.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/2-3.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/4-5.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/6-2.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/8.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/10-2.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/IMG_8488.jpg