واردات و صادرات تره بار

Home / واردات و صادرات تره بار

شرکت تجارتی یونس شکیب یکی از بزرگترین صادر کننده گان تره بار در سطح آسیای میانه می باشد. این شرکت از سال 2003 فعالیت خود را در بخش صادرات مالته و از سال 2006 در بخش صادرات و واردات کچالو آغاز کرده است.

شرکت یونس شکیب تره بار را از شرکت های انصاف گروپ و ایند کمپنی از کشور پاکستان خریداری و به کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان صادر می نماید. همچنین این شرکت در نظر دارد تا صادرات خود دراین بخش را به کشورهای دیگر نیز انکشاف دهد.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/1-2.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/1193198.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/4.jpg