واردات/صادرات کود

Home / واردات/صادرات کود

با توجه به اینکه زراعت در افغانستان در حال رونق بوده و یکی از نیازمندی های امروزه زارعین افغانستان، کمبود کود کیمیاوی برای کشت محصولات زراعتی باکیفیت می باشد ازین رو شرکت یونس شکیب خدمات خود را در بخش واردات کود از کشور ترکمنستان آغاز نموده که امروزه جزء مهمترین خدمات این شرکت می باشد.

این شرکت از سال 2008 تاکنون فعالیت خود را در این بخش آغاز نموده و کود مورد نیاز زارعین را به طور مداوم وارد و به دسترس آنها قرار داد. با توجه به نیاز دیگر کشورهای آسیایی در بخش کود، شرکت یونس شکیب خدمات خود را از افغانستان خارج و به کشورهای هند، اندونزی، جنوب غرب آسیا و آفریقا گسترش داده است. این شرکت کود را از کشور ترکمنستان از طریق بندرترکمن باشی به بندر امیرآباد و یا بندر انزلی برده، سپس به بندرعباس انتقال داده و بعدا به کشورهای ذکر شده صادر می نماید.

همچینین کودکیمیاوی از طریق واگون از بندر تورغندی وارد خاک افغانستان شده و به ولایات مختلف پخش میگردد تا به دسترس زارعین قرار گیرد.

نماینده های مختلف شرکت یونس شکیب در کشورهای نامبرده:

ترکمنستان؛ ابراهیم: 0099365884400

افغانستان، قدیراحمد:    0093795719173

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-9.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-4.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-3.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-8.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-7.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-6.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-5.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-2.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/fertilizer-1.jpg