واردات سمنت

Home / واردات سمنت

کمبود کارخانه های تولیدی سمنت در افغانستان و نیازمندی بالا در این بخش شرکت یونس شکیب را براین واداشت تا از سال 2007 فعالیت خود را در بخش واردات سمنت آغاز نماید. این شرکت، سمنت اعلی و باکیفیت را از شرکت Commity State که یک کارخانه دولتی در ترکمنستان می باشد خریداری و به افغانستان وارد می نماید.

شرکت یونس شکیب سمنت وارد شده را به تمام ولایات افغانستان پخش کرده تا به دسترس تمام مردم قرار گیرد که خوشبختانه کیفیت سمنت مذکور مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/2.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/4-1.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/1-1.jpg