واردات گاز مایع

Home / واردات گاز مایع

شرکت یونس شکیب از سال 2003 فعالیت خود را در زمینه واردات گاز مایع از کشورهای مختلف به داخل افغانستان آغاز نمود. از همان بدو تاسیس بیشترین تمرکز این شرکت در زمینه واردات و صادرات گاز مایع بوده که امروزه بیش از 60 درصد فعالیت های این شرکت را دربر می گیرد. این شرکت گاز مورد نیاز را از کشورهای نظیر ترکمنستان و عراق خریداری و از طریق بندر تورغندی وارد افغانستان می نماید.

شرکت یونس شکیب ظرفیت ذخیره 500 تن گاز مایع را در عین زمان دارد که گاز وارداتی بعد از ذخیره در تاسیسات شرکت نامبرده، توسط تانکرها بارگیری و به ولایات دیگر ارسال و توزیع می گردد. این شرکت در نظر دارد تا ظرفیت تانکرهای موجود گاز خود را در آینده ارتقاء داده و تاسیسات جدیدی را در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نماید.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-Co-7.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-Co-5.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/Younes-Shakib-Co-12.jpg