ماشین آلات ساختمانی

Home / ماشین آلات ساختمانی

از جمله مهمترین تجهیزات شرکت یونس شکیب، 35 عدد لودر در اندازه های مختلف می باشد که این لودر ها در نمایندگی های مختلف این شرکت در افغانستان مصروف کار می باشند. شرکت یونس شکیب در ابتدا با 3 عدد لودر در پروژه های مختلف ساختمانی کار خود را آغاز نمود که در سالهای بعد این تعداد به بیش از 35 عدد گسترش یافت.

این شرکت در نظر دارد تا به تعداد 10 عدد لودر جدید را خریداری و جایگزین لودرهای قدیمی تر خود نماید.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/14.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/4-3.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/20.jpg

شرکت یونس شکیب بیش از 10 عدد بالابر (Crane) با تناژ بالا را از چند سال بدینوس خریداری نموده  که اکثرا در پروژه های مختلف شرکت از آن ها استفاده می گردد. این ماشین آلات به صورت مستقیم از کشورهای اروپایی توسط شرکت خریداری و به افغانستان وارد گردیده است.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/25.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/10-1.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/1-4.jpg

با توجه به حجم بالای کارهای زیرساختی در کشور و پروژه هایی که شرکت یونس شکیب مسئولیت اجرای آنها را به عهده داشت، موترهای دمترک جزء مهمترین نیازمندی این شرکت بوده که در پروژه های ابتدایی خود به تعداد 8 عدد و در سالهای بعد به 45 عدد دمترک را خریداری نمود که امروزه نیمی از این موترها در پروژه های مختلف مصروف کار می باشند. این موترهای در اندازه ها مختلف خریداری گردیده که عموما در بخش پروژه های ساختمانی و سرک سازی مورد استفاده میگیرند.

https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/13.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/17.jpg
https://www.younesshakib.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/2-1.jpg